is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verrassingen die ons daar wachtten, was volgens mijn gastheer het schoone uitzicht het eenige lichtpunt; Poeloe Pandjang, de zeeëngte welke het scheidt van het vasteland, de eilanden en talrijke inhammen der kust in oostelijke richting, dit alles vormde een heerlijk panorama.

De Europeesche bevolking van Eak-Eak bestond uit drie personen: den Assistent-Resident, den agent der NieuwGuinea Handelsmaatschappij en den instructeur der pradjoerits; in het min of meer naburige Sekar bevindt zich

Hoofdstraat van Fak-Fak.

nog een posthouder. Het gezelschappelijk leven dezer heeren lijdt dus aan gemis aan afwisseling. Dat ook de heer Palmer van den Broek bij onze aankomst sterk onder dezen indruk verkeerde, was natuurlijk. Daarbij kon hij zijne ongunstige meening over de plaats niet verhelen. In zijn groot houten huis aangekomen, vond hij er niets dan een paar leege kamers; met het water moest men zeer spaarzaam zijn, de medegenomen bedienden bleken niet te deugen, kortom hij was radeloos. Toch gaf een en