is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijziging in haar toilet te brengen, waardoor hare bevallige vormen beter zouden uitkomen, namen zij tot mijne verbazing en onder groote hilariteit der overige aanwezigen ijlings de vlucht. Eerst veel later keerden zij, van den schrik bekomen, terug.

's Avonds werd de maaltijd gezamenlijk genomen. Hetgeen mij in Indië aanvankelijk eenigszins moeielijk scheen, was het eten van rijst met de hand. Van lieverlede ging dit beter, maar toch verschafte mijne onhandigheid bij deze gelegenheid aan mijne dischgenooten nog eenige vroolijke oogenblikken. De stemming liet niets te wenschen over, en om haar nog feestelijker te maken, deelde ik na het eten tabak uit van de „Weduwe van Nelle", verpakt in de in Indië welbekende donkerblauwe omslagen. ')

De dokter en ik gingen toen, om wat van de drukte te bekomen, op het bamboestaketsel dat het huis omringt, boven het water zitten, waar wij langen tijd den prachtigen sterrenhemel bewonderden, en behalve over lokale aangelegenheden, ook over onze respectieve „tehuizen" — Solo en Nederland — spraken. Nadat wij eenigen tijd naar de donkere silhouetten der tegenover ons liggende eilanden hadden zitten turen, en in eene droomerige gemoedsstemming waren geraakt, kwam de broeder van den radja ons uitnoodigen in de zaal terug te keeren, waar dansen zouden worden uitgevoerd. Gretig gaven wij aan dit voorstel gehoor, en vonden bij het betreden van het hoofdvertrek onze kussens in het midden daarvan gereed liggen. De dokter, de hoofden en ik waren weldra op de eereplaatsen neergehurkt, met verscheidene Cerammers naast ons, terwijl de Papoea's weder een grooten kring om ons heen vormden. Van uit een der zijvertrekken keek een ongelukkige

') Zie over deze tabak: Mr. H. A. Lorentz. Eenige maanden onder de Papoea's, Blz. 6.