is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekruipen en „a bout portant" neer te schieten, of met een lanssteek te dooden, schijnt hun fort te wezen. Wanneer zij iemand te lijf gaan, doen zij het op arglistige wijze of als zij in de overmacht zijn. Hebben zij op een hongitocht of op een sneltocht een' vijand gedood, zoo werpen zij

doorgaans diens romp, vingers en teentoppen weg. Het hoofd en de overige ledematen worden aan de vrouwen ter toebereiding gegeven. Deze snijden van armen en beenen het vleesch in kleine stukken,en vullen daarmede bamboekokers, die, met eene prop gesloten, boven het vuur worden gehouden, totdat het vleesch gaar is; dit laatste vormt alsdan een smakelijk voedsel. De schedel wordt gekloofd, de hersenen

worden daarin gebra-

i , - r . . Papoea's uit de binnenlanden.

den en liefst met sago-

pap genuttigd. ') De Asra Papoea's, die aan de Maccluer golf wonen, hebben nog de eigenaardige gewoonte dat zij de uit het gebraden menschenvleesch druipende vochten met zorg opvangen, en als voedende bestanddeelen met hunne spijzen vermengen.

In het algemeen zijn de kustbewoners iets beschaafder dan

') Zie Encyclopaedie.

15