is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden vijf maanden onafgebroken in de oerwouden doorgebracht om petroleumbronnen te zoeken, doch naar hun zeggen zonder veel gevolg.

's Avonds na het diner aan boord, en na den „pousse café" op het dek, moest ik afscheid nemen van mijnen hooggeachten gastheer en van den heer Ter Beek. Zij werden per sloep naar den wal gebracht, waar zij weer voor drie weken van de wereld afgesloten zouden zijn, zonder telegraaf of andere communicatiemiddelen. In de

De radja van Kaukas (met zwarte jas).

maand Mei daarop volgende, hief de Nieuw-Guinea-Handelsmij. haar kantoor te Fak-Fak op, en de heer Palmer van den Broek was van toen af de eenige Europeaan aldaar.

Te elf uren lichtte ons schip het anker, met bestemming naar Sekar. Ik bezocht daags daarna van uit deze plaats Kaukas, waar ik het terrein van den overval zag en kennis maakte met den posthouder, den heer van Hoven, die er ongedeerd afgekomen was. 's Middags vertrokken wij westwaarts, om in zeven dagen, langs denzelfden