is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neur van Celebes, die mij voor den 2den Mei op een bal ten zijnent had doen uitnoodigen.

Dit laatste was zeer geanimeerd. Het gouvernementsgebouw met zijne twee vleugels, zijne ruime, met marmer bevloerde voor- en achtergalerijen en groote hall, vormde eene waardige omlijsting voor het feest. Op de maat eener uitstekende militaire muziek werd er veel gebostonneerd, met inachtneming van een langzaam tempo uithoofde der groote warmte. „After the ball was over" vond de traditioneele toerpartij bij maneschijn plaats.

Den volgenden dag begaf ik mij nog eens naar het garnizoensbureau, waar kapitein van Ginkel mij met kaarten op de hoogte bracht van het terrein waar de expeditie zou plaats vinden, terwijl hij mij tevens wetenswaardige bijzonderheden mededeelde omtrent het volk van MiddenCelebes en zijne geschiedenis. Voorts stond hij mij toe de noodige kleedingstukken uit het militaire magazijn te betrekken. Mijne uitrusting was de volgende: khaki Norfolk pak, met flanellen hemd, linnen schoenen en slobkousen, bruine bamboehoed, klewang, officiers model-revolver en korte bergstok. Mijne bagage zou bestaan uit een matras, klamboe tegen de muskieten, waschgerei, rechange, blikjes met conserven enz. Ook moest ik een jongen meenemen. Gelukkig kwam er zich een aanmelden, die bleek een juweel te zijn. Op elk gebied was hij bekend. Hij was matig en bescheiden, sprak behalve Makassersch, ook Boegineesch, Maleisch, Soendaneesch en Hollandsch, en zorgde voor mij als de beste kamerdienaar.

Den 4<ien Mei te zes uren des ochtends vertrok ik in mijn ongewoon tenue met van den Berg in een dogcart naar de gouvernementspier, om scheep te gaan naar de streken waarvan hier eene korte beschrijving volgt.

Het noordelijk schiereiland van Celebes, de Minahassa, met Menado als hoofdplaats, is bergachtig; deze streek