is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

compagnie maréchaussées met volle muziek aangemarcheerd, en ging scheep. Ook de nieuwe commandant van het 6de bataillon, majoor Schütt, die majoor de Wijs zoude vervangen, was aanwezig. Ik maakte of hernieuwde kennis met alle officieren, wier kameraadschappelijke welwillendheid op dezen tocht bij mij steeds de dankbaarste herinneringen zal achterlaten.

Te zeven uren des voormiddags staken wij bij prachtig weder van wal, en voeren weg met eene snelheid van 10 zeemijlen, gevolgd door Hr. Ms. Serdang, die gecommandeerd wordt door kapitein van Umbgrove. Aan boord bevonden zich nog de „kettingberen", dwangarbeiders voor het vervoer, te zamen een paar honderd man, verder al de bagage, eenige paarden enz. 's Morgens maakten wij „le tour du propiétaire" en werd ons de bouw der 24 cM. kanonnen, en der schiettorens uitgelegd, voorts de ammunitie-kamer en de commandotoren gewezen.

De kust tusschen Makasser en Paré Paré — ons doel — lijkt eenigszins op de bergachtige noordkust van Spanje, behalve dat hier eene strook lage gronden de zee van het bergland scheidt. Men ziet in de verte de hooge bergtoppen van het binnenland.

Tegen den lunch werd ik bij kolonel Reinders ontboden, die een paar mooie kajuiten bewoonde. Z. H. E. G. bracht den namiddag door met den nieuwen controleur van Langa, den heer van Affelen van Saemsfoort. (Langa ligt benoorden Paré Paré en is de hoofdstad van Sawitto.)

Te Paré Paré en te Langa zijn bivouaks, waarvan de bezetting mede naar boven op moest rukken; zij werd tijdelijk vervangen door twee afdeelingen van de landingsdivisie der Regentes.

Te 4 uren werd het anker geworpen in de mooie baai van Paré Paré; de sloepen werden uitgezet en met maréchaussées bemand; de officieren, de controleur van Affelen en ik namen plaats in de stoombarkas, na afscheid genomen