is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chaussées naar hare respectieve standplaatsen af, en te half zes uren begon de sehijnaanval der 3e weèr. Den vorigen dag had zij dien van vijf tot zeven uren volgehouden en was zij door den vijand met geweervuur en woest gehuil begroet. Zij had gebivouakkeerd bij de kampong, en had 's nachts door de beschieting van den vijand een fusilier en een kettingganger verloren. Te half zes uren bracht Aerssen zijn geschut in positie. De overste en de majoor waren aanwezig, en men wachtte slechts op helder daglicht om te zien of er soms bij verrassing troepen

Het eerste schot.

naar boven waren gekomen, en om den afstand in te schieten. Het peloton Pape werd verdeeld in eene sectie onder Küen, en eene onder Pape zelf, om van uit het zuiden de terrassen met langzaam tirailleervuur bezig te houden.

Te zes uren knalde het eerste kanonschot; de aanslag was op de rots te zien. Een oorverdoovend gehuil en gekrijsch aan den overkant was er het antwoord op, en weldra volgden een paar salvo's op de artillerie. Tegelijk begon van de tegenovergestelde zijde het schieten der 3de compagnie. Pape had zich met zijn peloton op een scherpen bergkam achter kopjes en groote rotssteenen,