is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arendsnesten — had de vijand geschoten, terwijl daarachter weêr andere grotten waren, om in te slapen; men vond er nog bakken met water, maïs, werktuigen, wapens en ammunitie. Bij het samenstel der kogels, welke de Boegineezen maken, worden met voorliefde kleine glasscherven en steenen gebruikt. Soms ook een rijstkorrel, als symbool, om aan den kogel goede richting, kracht en levensonderhoud te geven. Bamboekokers waren als schietgaten gericht op de verschillende ingangen. Verder lagen er groote rotsblokken op bamboestaken met touwen bevestigd ; deze laatste behoefden slechts doorgesneden te worden en de steenen vielen naar beneden. Allerlei kleedingstukken lagen op die eigenaardige plek, waar zeker nog nooit een blanke den voet had gezet. Opmerkelijk was het dat de vluchtelingen de meeste lijken hadden medegenomen. Boven lagen er in de verschansingen, op hun post, slechts vier — een Toradja en drie Boegineezen — bijna ongekleed en met lange losse haren. Die lieden hebben ontegenzeggelijk met den grootsten moed gestreden ; tot de laatste seconde toe bleven zij staan; een hunner, die nog al schade had aangebracht, bleef doorschieten, ofschoon hij gezien had dat de maréchaussées van achteren op hem afkwamen.

Poppen waren daar ook opgesteld, en enkele witte vlaggen werden beneden gezien, van waarachter flink geschoten werd. Ook eene oorlogsvlag werd gevonden, geel met zwarten rand, en een zwarten voorvechter in het midden.

Terwijl Schafer afdaalde naar de terrassen waar de artillerie thans op vuurde, kwamen uit de spleten nog telkens individuen opdagen, die naar beneden in het bosch wilden ontsnappen. Zij schoten op de onzen, maar de maréchaussées vuurden terug en deze deden 't beter.

Na een uur vechtens waren de 3de compagnie en de maréchaussées in de laagste, oostelijke verschansing vereenigd. De gekwetsten werden neergelegd in de hutten en