is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige fusiliers maakten verwoed jacht op kippen; behalve victualiën werd er echter niets gerampasd. Berckenhoff lag daar gewond door een kogel, die boven in de kuit gedrongen, en er beneden uitgekomen was; door het succes was hij kalm en welgemoed Kapitein ten Seldam, majoor Schütt, Oosthout en Giebink bespraken er het gevecht, en wij hielden tot twaalf uur rust. Intusschen werd er uit de

Ofticiersgroep te Garoetoe Van links naar rechts: Majoor de Wijs, Kapt. den Dooren de Jong, Overste Miehielsen, Kapt. ten Seldam, Sapoemena, Schafer, Bartels, Majoor Schütt.

grotten in de buurt nog voortdurend geschoten, doch zonder gevolg.

De verovering was voltooid; nu kwam het nawerk, dat gedurende vier a vijf dagen werd voortgezet door de 2de compagnie en door de genie, en dat hoofdzakelijk bestond in het opruimen der versterkingen en het zooveel mogelijk doorzoeken en vernielen van grotten, welk laatste door middel van springgelatine geschiedde. De daarmede geladen patronen werden door Vogelsang bij tientallen in