is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de L>. E. V. Op een afstand a van het middelpunt des geleiders is

P

de D. E. V. te meten door ;. Nu leert de wet van Col'lomu

4 r al

dat ds kracht, die op de eenheid van electriciteit werkt, zoude zijn:

en daar de eenheid zoo gekozen is, dat f—\ is, zoo hebben wij, als wij de waarde van K door de veldsterkte (F) aangeven:

en dus is:

4 irD=F,

indien D de D. E. V. aangeeft.

De vlakken, waarvoor de waarde van P in alle punten dezelfde is en die niveau-vlakken genoemd worden, zijn thans bollen. Reschouwen wij twee op een afstand dn van elkander, (fig. 1), zoo zal als de druk bij S door P wordt aangegeven, die bij S' zijn

n dP j P — — dn.

dn

Het volume w.dn is onder de werking ecner kracht Fm dn en dus is:

„ . dP

F go dn = — w dn

dn

waaruit:

F = - —

dn'

In ons eenvoudig geval is derhalve:

E dP

a1 da

zoodat:

P

P= 1- constante

a

en dus:

P—P = ^ l l 0-a.

zoodat: