is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu is /'—/'„ de potentiaal, welke wij door V zullen aangeven. Wij hebben dus:

a

liij een geleider is, indien de E. S. in evenwicht is, de druk overal dezelfde, want bij verschil in druk zal de E. S. in beweging komen. Wij spreken daarom van de potentiaal eens geleiders.

Voeren wij een geleider een hoeveelheid E. S. toe, zoo ontstaat in het di-electricum een D. E. V. Verdubbelen wij dc hoeveelheid E. S. zoo verdubbelt ook de D. E. V. en dus de potentiaal in elk punt. Daarom is de lading eens geleiders recht evenredig met zijn potentiaal en dus:

E = cV

waarin c de factor, die de Capaciteit des geleiders heet. Voor een

bol met straal r is V = - en dus E = rV, zoodat daarvoor volgt

r

c = r.

Oin het arbeidsvermogen te vinden, dat noodig is om den geleider te laden, hebben wij te bepalen £ e. v waarin e een kleine hoeveelheid E. S. die toegevoegd wordt en v de aanwezige potentiaal. Deze uitdrukking is dus feitelijk:

A— f' v. dE.

en dus daar:

_ E

c

is

E

A = ~ f EdE

c J

o

dus:

E2

= 17 = i E Y.

Is de di-electrisehe verplaatsing D zoo treedt een kracht op gelijk F waarbij F—\nD. Deze kracht verricht arbeid, zoolang de ver-