is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsing duurt en daar dc kracht van O tot F gelijkmatig toeneemt is dus de arbeid:

i Fit

d. i :

F1

'

Deze hoeveelheid arbeid is als a. v. p. in het di-electricum aanwezig en wel per eenheid van volume. Van een bolschaal met a tot straal en da tot dikte is het volume gelijk i Tra1 da en dus is het a. v. p in dat volume:

4 7C a1 da X ~

en daar:

(lz

zoo is het:

/r*

2 a1

en dus is in de ruimte buiten den bol met straal

GO

ƒ£ 2 £1

— ~da= — = * EV:

>2 a2 Ir

r

zoodat hieruit de belangrijke wet volgt:

al het arbeidsvermogen zetelt in het di-electricum.

Wanneer aan een geleider E. S. wordt toegevoegd, die dus in het di-electricum overgaat, zeggen wij dat de geleider positief geladen is. Indien wij aan een geleider E. S. onttrekken zal de druk P0 in het di-electricum aanwezig, de E. S. in den geleider doen aanvullen uit bet di-electricum en daardoor ontstaan opnieuw krachten in het di-electricum, evenwel tegengesteld gericht aan die bij positieve lading. De geleider is thans negatief geladen. Men stelt daarom positieve en negatieve lading voor door figuren als figuur 2

Beschouwen wij nu een geleider A in welks nabijheid een andere JJ aanwezig is (fig. 3). Voeren wij aan A E. S. toe zoo dringt deze