is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij ,1 een bol met straal r, B een concentrische niet straal r'.

E E

De potentiaal van A is dan — die van B is —. Tussclien /I en B

r r

zijn dus:

<(4-£)

cellen. Haken wij nu B aan, zoo wordt de potentiaal van B nul en de spanning in het di-electricum buiten B wordt weder P0, d. i. de potentiaal is overal nul. Tussclien A en B is het arbeidsvermogen onveranderd gebleven en is dus :

r r

en dit is \ E V, indien V de potentiaal is van A na de aanraking van B. Hieruit volgt:

y— -E , ' ' ~''

r ' rl

I)e potentiaal van A is dus verlaagd in verhouding van 1 : ——.

r

Bijgevolg is de capaciteit geworden:

. E V / V'

e' = T=,'X-^rr

en dus vergroot in dezelfde verhouding.

£

Wil men A de potentiaal — teruggeven, zoo moet de lading worden: E r'

£•« _ £. c. = E. —I .

r r — r

Daarom vormen A en B datgene, wat men een Condensator noemt Heeft men 2 vlakke platen tegenover elkander, is .4 geladen' met een lading E, is B met de aarde verbonden, zoo heeft B een

lading —E en de D. E. V. is overal gelijk aan , als O het opper-