is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E

vlak van /I is. Hieruit volgt F = Xtt ^ en per eenheid van volume F1 E*

is het arbeidsvermocen t;—= 2a- . Is de afstand der platen a, ° 8t O'

zoo is het volume tussclien A en D gelijk aan O a en dus is liet totale arbeidsvermogen :

X Oa

d. i.

. EU

**-<r

en daar dit ook gelijk is aan } EV zoo is:

iir Ea v=— 0

en dus:

waaruit blijkt dat de capaciteit door

O

\ Ta

wordt uitgedrukt. Is het di-electricuni gevormd door een andere stof dan de lucht, zoo wordt:

4 ir a

waarbij k de di-eleclrische constante der stof. Eigenlijk is ook voor lucht k iets grooter dan 1, zij is nl. 1 voor een vacuum, doch het verschil is zeer gering. Maxwell heeft aangetoond dat

k = n1

moet zijn, waarbij u de brekings-aanwijzer voor het licht. De proeven hebben deze uitkomst voor vele stollen bevestigd, voor enkele niet, o. a. niet voor glas.