is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Arbeid.

De arbeid eener kracht wordt bepaald door de grootte dier kracht en de projectie van den afgelegden weg op hare richting. De eenheid van arbeid in het C. G. S.-stelsel is dus die, verricht door 1 dyne, als zij haar aangrijpingspunt over 1 cM. in hare eigene richting verplaatst. Deze arbeid is die van 1 erg. Indien de kracht cgsdynes en de projectie c cM. is, is de arbeid clg^~i ergs en deze is de eenheid van arbeid in het andere stelsel. De dimensie van arbeid is derhalve

A = ctgs~t (-1)

De eenheid van arbeid, 1 erg, is zeer klein en in de praktijk heeft men daarom als eenheid gekozen 10' erg onder den naam van 1 Joule.

In het dagelijksch leven heeft men ook als eenheid van arbeid den kilogrammeter, zijnde de arbeid, dien I kilogram verricht als zij haar aangrijpingspunt in eigene richting over I Meter verplaatst. Nu is 1 KG. = 981200 dyne, 1 M. = 100 cM., dus

1 KGM. == 98120000 erg.

of

1 KGM. = 9,812 Joule.

5. Arbeidsvermogen.

Het arbeidsvermogen van een lichaam wordt bepaald door de hoeveelheid negatieven arbeid, dien het eenige kracht kan laten verrichten. Hieruit volgt dat een lichaam de eenheid van arbeidsvermogen bezit als het een kracht 1 erg negatieven arbeid kan laten verrichten. Kan een lichaam een kracht clgs~s ergs negatieven arbeid laten doen, dan bezit het de eenheid van arbeidsvermogen in het door ons beschouwde stelsel. Daarom is de dimensie:

4 = cy-' (5)

In de praktijk en het dagelijksch leven heeft men als eenheden 1 Joule = 10' C. G. S.-eenheden en 1 K. G. M. = 9,812 X 107 C. G. S.-eenheden.

6. Vermogen.

Het vermogen van een moteur wordt uitgedrukt door het aantal eenheden van arbeidsvermogen dat per secunde geleverd wordt.