is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat van 1 erg per sec. is dus de C. G. S.-eenheid van vermogen. De dimensie is:

V=c' g s~l (6)

In de praktijk wordt »1 Joule per sec." of wel 1 Watt als eenheid van vermogen genomen. Ook is 1 Paardekracht veel in gebruik, zijnde 75 KGM. per sec. Nu is 1 KGM. = 0,812 Joule dus is:

1 P K. = 730 Watt.

Een Kilowatt is een vermogen van 1000 Watt.

Een Kilowatt-uur is de arbeid geleverd gedurende 1 uur bij een vermogen van 1000 Watt. Het is dus 1000 X 107 X 3^00 erg = = 30 X 101S erg= 3G7 X 10'KGM. Naar deze eenheid wordt dikwijls de levering van arbeidsvermogen berekend.

Op gelijke wijze kunnen wij dimensiën bepalen van andere grootheden en wij vinden:

draaiingsmoment c'gs-*

oppervlak c*

inhoud c3

dichtheid c~3g

drukking . c~lgs~*

warmte es g s-2

1 calorie (gram-calorie) is 4,100 X 107 erg of 4,100 Joule = = 0,425 KGM.

1 Joule = 0,24 calorie.

4,100X^0' is het mechanisch equivalent der warmte-eenheid, 0,24 X10~' het thermisch equivalent der arbeidseenheid. traagheidsmoment c* g

liet nut der dimensiën bestaat vooral daarin, dat zij een middel geven ter controleering van gevonden formules. In een stelsel van bij elkander passende eenheden is de middelpuntzoekende kracht

F=——. Brengen we de metingen terug tot C.G.S. eenheden, dan

• i w 9 m q (v.c s~l)

vinden we zoodat:

rc

cgs-,^x(c*-r

c

een identiteit moet zijn, hetgeen juist is.