is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naam.

Negatieve of oplosbare pool.

Actieve Depolarisee-

vloeistof. j rende stof.

Positieve of geleidende I pool.

E.M.K.

! ! 1

VoLTA Zn ^SO.-aq - Cu 0;78

Jeclanci,k » \m,Cl-a,, Mn cokes) C 1,45

I)ANIELL 11 I fftSOt-ag CuSOi aij Cu 1,08

Piltschikoff , ZnSO^j CuSO^uj Cu 1,08

r,[l0VE » UNO, C 1,96

Bünsen » lUSOfa,, ll\03 C 1,90

l{EYiNIER » J NaOH-aq CuSOtaq Cu 1,50

Poggendorf . H.SO.aq K.Cr.O^q C 2,01

Wahik-Davv ,,| ll^SOfdq HgS0t-aq C 1 51

I i !

I ! I

aanwezig, die de positieve pool omgeeft. — 2°. liet element volgens Lacombe, evenzoo een gewijzigd lechanchk-elcment

b. Voor de telegrafie en telefonie: I». Het gewijzigd element van Leclanche (zie figuur 9): In een zinken beker (1), die inwendig geamalgameerd is, wordt een oplossing van .v//4 Cl (4) gedaan Uitwendig is de beker gevernist. In de vloeistof staat een poreuze pot (o), waarin een koolplaat (2) omgeven door een mengsel van gelijke deelen bruinsteen en retorten-kool (g) in kleine stukjes, liet boveneinde van de koolstaaf is voorzien van een koperen klem (7)

ï"Ln,M K- ? ris * ""''"i Z&

4,8 Ohm. i. Hel Siemens sche pap-element (zie figuur 10). In een ebonieten bak van vierkante doorsnede is een poreuze pot « geplaatst van ongeveer de helft der hoogte, en daarop een ebonieten cylinder b, afgesloten door een caoutchoucstop c. Een geïsoleerd draadje d gaat langs de stop en is gesoldeerd aan een koperplaat e, die spiraalvormig is opgerold. De overblijvende ruimte der poreuze pot wordt tot | der hoogte gevuld met kristallen van CuSO» en water.