is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 4. HET METEN VAN ELECTRISCHE GROOTHEDEN.

Bij de «praktische oefeningen" in liet Natuurkundig Kabinet, uit te voeren, dient men bekend te zijn met de wetten van Ohm en Kibchhoff , met de inrichting van den tatigentenboussole en die van den galvanometer. Daarom zullen wij deze eerst bespreken. In den tekst zullen wij verder hier en daar een beschrijving geven van een waarneming, die zeer geschikt is 0111 door de Cadetten te worden gedaan.

Wanneer door een draad AD, die overal even dik en van dezelfde stof is, een stroom gaat van A naar D, is het potentiaalverschil \A—VB de oorzaak van de beweging der E. S. door den draad. Nemen wij nu den weerstand r van AD als abcis, de potentiaal in ieder punt als ordinaat (fig. 11) zoo zal de lijn PQ het potentiaal-verloop in den draad AD aangeven. Deze lijn is een rechte aangezien:

i = v,-v„

r

en i, d. i. de stroomsterkte, overal dezelfde waarde moet hebben. De lijn PQ maakt met de richting AD een hoek «. Uit de figuur volgt:

PA - QD AB

en dus:

V, - Va tang a. —

zoodat:

i = tang a.