is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den yierimk mn mtlifar"ABCd'""- 'r h"'

gegeven door liet e1enie.il I: ' S"'"' '' wordt str001"

-ortaiCl' nWfkte'te« 21' ,nr'„„d'ÏT» ÏÏV.Tn

in AC 'at ZiV'''" DC\T"'"° '''''' "' AD

ADC aangegeven ^ "

'»: rt = r,: r,

lil: T^rzXl%'~ Ifrv ™c"

lioodTng , -t lf J «"''"nomclor „iet uitwijk, Nu is de ver-

cl.Iefvde2"5"

rr?SF^ iar-sr;—

gevonden. Figuur l'l " '' ef" '"-'kc"de weerstand zoo is r, Kei, stop-rheostaat li. f, "''f™ v,n de" "««Wen toestel! 100 en 1000 Dl.. - r * "eerstanden, respectievelijk van 1, 10,

die welke nmkt d't 'Ll1er l),lloScn wordt weggenomen en wel i O' komt te sh n n ^ f° ^ "l0gdlJk '"J dc aanwijzing

„iSum\rr!,de,,jke

s11 'ake 1 en^11e'tgec„(1 va'n" behn^is gaI?,;0metcr «emakkelijk uit te een galvanometer gevoerd mof en worden! *** Ste''ke Stl'°°men d°°r l) m'! r6" 7 0nb,ekenden veerstand meten, zoo zal de plaats waar r e„

zjlti t ?:;rr- ™ f

men U nu tussell 'os" b,J 'fe "ldi»8- «"M

uitwijking ,ia"aan naar welke i 1 Z°n "" * der

j o -i0aan naar welke zyde ü verschoven moet worden en

aldus bcnadcrenderwijzc den juiste,, stand bepaien. ,s £?£