is toegevoegd aan je favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo is:

2t mi.; '

of ook:

2t mi.i*

= [aT+77,ï-

Deze waarde gaat voor a — o, dus als m in het middelpunt des cirkels is geplaatst, over in:

2irm.i A =

r

Zijn er n omwindingen onmiddellijk naast elkander zoo is:

2a- n . m i A — .

r

Op deze formule berusten de tangenten- en de sinus-boussole. liij de eerste is de magneetpool vervangen door een zeer klein magneetje. Op elk der polen grijpt dan een kracht A' aan, waardoor een koppel Al ontstaat, als I de lengte van het magneetje. Het vlak van den ring is dan in den magnetischen meridiaan. Draait de magneet een hoek x, zoo wordt de arm van het koppel l cos x. Er werkt nu ook een koppel mll. I sin % ten gevolge van het aardmagnetisme. II is dan de horizontale ontbondene van de veldsterkte van het aardmagnetische veld. Uit

A7 cos x==m IJ . I sin x

volgt

2 xn i .

^ cos x = II sin x,

dus

llr

i =7= tanq x.

2t n J

Wordt i in Ampères uitgedrukt, zoo is dus

, ,A //;•

/= 10 — tanqx

2t n J

d, i.

1 = 0 tang «,

Deze waarde gaat voor a = o, dus als m in het middelpunt des cirkels is geplaatst, over in:

lirm.i

h =

Zijn er n omwindingen onmiddellijk naast elkander zoo is:

~2v n . m i h — .

r

Op deze formule berusten de tangenten- en de sinus-boussole. liij de eerste is de magneetpool vervangen door een zeer klein magneetje. Op elk der polen grijpt dan een kracht A' aan, waardoor een koppel KI ontstaat, als I de lengte van het magneetje. Het vlak van den ring is dan in den magnetischen meridiaan. Draait de magneet een hoek x, zoo wordt de arm van het koppel l cos x. Er werkt nu ook een koppel mII. I sin x ten gevolge van het aardmagnetisme. II is dan de horizontale ontbondene van de veldsterkte van het aardmagnetische veld. Uit

volgt

dus

llr

i =7i tanq x.

2t n J

Wordt i in Ampères uitgedrukt, zoo is dus

, ,A Hr /= 10 -r— tanq x

d, i.

I = C tang a.