is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieruit blijkt dat e = 1 is als ƒ♦'■= 1 , u = l cn ds = I, In werkelijkheid is het bedrag van de opgewekte E. M K. zeer klein cn men heeft in de praktijk als eenheid 10" van deze C G.S-eenheden genomen, onder den naam van 1 Volt.

Door de bepaling van de eenheid van E M. K. en de eenheid van stroomsterkte (met behulp van de formule van L.aplace) is ook de eenheid van weerstand gedefinieerd als die, welke noodig is opdat de eenheid van E M. K. een stroomsterkte 1 geve. Deze weerstand is al zeer klein. Men heeft in de praktijk het 10®-voud genomen onder de benaming van 1 Ohm (vergelijk § 2).

Wij zullen nu enkele der toepassingen nagaan van het opwekken van een E. M.K. door middel van de beweging van een geleider in een magnetisch veld. Merken wij even op dat het voor dit ontstaan onverschillig is of de geleider dan wel of het magnetische veld beweegt. De formule waarop de berekeningen berusten is steeds dezelfde, nl.:

* = -f .

(lt