is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met behulp van één of een paar elementen gaat daarbij den weg neb (of ben) en alzoo door twee losse contactplaatsen. Spreken tegen het dunne plankje doet dit trillen en daarmede de staafjes a en b. De contactweerstanden veranderen en daarmede de stroomsterkte. Gaat nu die stroom ook door het draadklosje van een telefoon T, zoo zullen de stroom veranderingen veranderingen van het magnetische veld in de nabijheid van de trilplaat van de telefoon teweegbrengen, dat plaatje zal gaan trillen en daardoor het trillen van het microfoonplankje herhalen, d.i.: het gesprokene copiëeren. Daar de stroomsterkte, volgens de wet van Ohm, wordt uitgedrukt door

. E l=R

vindeu wij:

di__ E

en bijgevolg is de stroomverandering, waarop de microfoonwerking berust, omgekeerd evenredig met liet vierkant van den totalen weerstand. Zij zal dus gering zijn als R groot is. Daarom is de bovenbeschreven inrichting niet anders dan voor kleine afstanden te gebruiken.

Ten einde de overbrenging van het geluid over grootere afstanden te verkrijgen heeft men nog een inductie-klosje ingelascht. Het beginsel van den te'.e-microfoon blijkt uit de teekening. Een batterij van een of twee Leclanché elementen (fig' 47) geeft stroom, die door een microfoon M en den primairen draad van een inductie-klos / gaat. De secundaire draad is met de telefoon T in verbinding. Een der beide laatste geleidingen kan door de aarde worden vervangen. Een trilling van het microfoonplaatje geeft stroomveranderingen in de primaire geleiding , waarin een kleine weerstand. De ijzerkern van het inductie-klosje wordt daardoor meer of minder magnetisch of liever: het aantal krachtlijnen binnen het klosje met kern opgewekt, ondergaat daardoor een verandering, welke het opwekken van een E M.K. in de secundaire geleiding ten gevolge heeft. De verandering in het aantal krachtlijnen volgt die van de stroomsterkte in den primairen keten en dus zal de stroomsterkte in de secundaire geleiding afhankelijk zijn van de trillingen van liet microfoonplaatje. De in deze leiding opgenomen telefoon geeft daarom een copie van het geluid.

Bij de telefonie in de verdedigingsstellingen gebruikt men de telc-