is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

microfoon-inrichtingen, die in de twee volgende figuren geschetst zijn. De microfonen zijn wijzigingen van die van Hughes, doch het principe is niet veranderd. In elk station is een element om den primairen stroom te geven, een kleine magneto om een wekkersein te hebben en dus om het seinontvangende station op te roepen. De telefoon, meestal zijn er twee, hangt aan een commuteerende haak als er niet gesproken wordt. Die haak maakt het wekkersein mogelijk ; doch, wordt de telefoon afgehaakt, zoo wordt de wekkerleiding verbroken, terwijl de primaire en de secundaire leidingen gesloten worden.

Bij de Bf.ll-Blake inrichting, (ig. 48, zijn de tusschenstations geheel ingericht als de andere, alleen zijn aan den bliksemafleidercommutator twee lijnen en eene aardgeleiding, terwijl de eindstations twee aardlijnen en eene lijn hebben.

Bij de inrichtingen van Hartman en Braun zijn de tusschenstations, fig. 40, voorzien van een commutator, die in gewonen stand zóó staat dat alleen een wekkersein kan ontvangen worden, terwijl een telefonisch gesprek kan doorgelaten worden, zonder de telefoon van het station te passeeren. Wordt de commutator verplaatst, zoo is liet kantoor voor liet telefonceren eindstation geworden, en, is liet met kantoren links in gesprek, zoo kan van rechts nog steeds een wekkersein ontvangen worden. Het handel k kan naar links of naar rechts verplaatst worden. In 't eerste geval is een telefonisch gesprek met een kantoor links, in 't andere met een kantoor rechts mogelijk. De veeren e en f zijn, evenals g en h, door een stukje eboniet aan elkander verbonden; wordt k naar links gedrukt, zoo verlaat e een opstaand stukje op de L-vormige koperen reep a en komt f hier tegen aan. De stroomverbindingen verkrijgen hierdoor de gewenschte verandering, zooals uit de figuur is op te maken.