is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar mantel-deel 2; deze wordt eenige malen langs 2 en II gewikkeld enz., tot dat het gelieele mantel-deel gevuld is, enz. Zijn de veldmagneetpolen rechts en links van de teekening, zoo is de lijn 3 S de neutrale lijn, als de draaiing van het anker plaats heeft volgens de wijzers van een uurwerk. Men kan dan gemakkelijk nagaan dat een constante stroom verkregen zal worden als de omwentelings-snelheid constant is. De horstelvlukken staan hier evenwijdig aan de neutrale lijn, bij de Gramme-magneto staan zij er loodrecht op.

Het Siemens-trommelanker bevat evengoed doode deelen als het Gramme-anker, want de deelen van den draad die langs de eindvlakken des cilinders loopen fungeeren als zoodanig. Ook hinderen deze deelen elkander bij het opwinden en daardoor wordt de lengte van het trommelanker belangrijk vermeerderd.

Andere inagneto's dan deze zullen wij niet bespreken. Deze twee kunnen als typen beschouwd worden. In oudere inagneto's komt nog het dubbel-T-anker van Siemens voor, in fig. 55 gedeeltelijk in doorsnede geschetst.