is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frühlich heeft aangetoond d;it in de praktijk de waarde van D kan voorgesteld worden door:

b=-.tït

waarhij a en b constanten, afhankelijk van den bouw der machine. Wij zullen deze formule bij onze beschouwingen vooropstellen.

De dynamo's worden verdeeld in gelijkstroom en wisselstroom-dynamo's. Bij de laatsten is dikwijls een magnetisch veld opgewekt door middel van een stroom, niet afkomstig van den dynamo zelf.

De gelijkstroom-dynamo's worden verdeeld in Series-, Shunt- en Co»!/>oi/n(/-dynamo's. Bij de eerste is de buitenleiding eerst om de veldmagneten gewonden, zoodat anker, veldmagneten en buitenleiding in een serie doorloopen worden door den stroom. Bij de tweede is de omwikkeling der veldmagneten een shunt op de buitenleiding. Bij de derde zijn beide wijzen van wikkeling aanwezig, hetgeen door den naam wordt aangegeven.

a. Series dynamo. In figuur 56 is een diagram der inrichting aangegeven. De stroom, in het anker opgewekt, wordt door borstels van een commutator afgenomen en geleid in de omwindingen van den draad, welke om de veldmagneten loopt. Daarna gaat hij door de buitenleiding. De magnetische krachtlijnen verloopen van den noordmagneetsehoen door het anker, den zuidmagneetschoen en verder door het ijzer der veldmagneten. Behalve een kleine onderbreking op de grenzen van het anker verloopen zij dus zooveel mogelijk in ijzer.

Wij kunnen bij dezen toestel, waarbij het anker draait in een veld, waarvan de sterkte afhankelijk is van de stroomsterkte i, het opgewekte elcctromotorische vermogen voorstellen door:

n '

L = (t) ———

ct-f /?i

waarin x en [i constanten, afhankelijk van den toestel. Aangezien E .

i— is, volgt hieruit:

V

g>

« + /?!••