is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S 11. MOTOREN.

Deze toestellen dienen om het arbeidsvermogen van den electrischen stroom om te zetten in mechanisch arbeidsvermogen.

Wanneer door een magneto of een dynamo een stroom gevoerd wordt, afkomstig van een anderen generator, zoo zal het anker gaan draaien in het magnetische veld dat ontstaat. In verband met de werking van magneten op stroomen is het duidelijk, dat er krachten ontstaan, die een beweging van het anker veroorzaken. Door de beweging van het anker ontstaat in de draden, wegens het snijden van krachtlijnen, een E. M. K. die tegengesteld is aan diegene, waardoor de stroom in 't leven is geroepen. Is de E. M. K. van den generator E, is de tegen-E. M. K. van den motor E', zoo is de totale E. M. K. E — E' en volgens Ohm is

E — E'

' li '

Zoolang de motor wordt tegengehouden en in rust is zal

E

l' = 7T

zijn. De beweging van den motor maakt dus dat de stroomsterkte daalt.

Het arbeidsvermogen, dat door den generator wordt geleverd in den vorm van electrisch arbeidsvermogen, is Ei Watls, indien E in Volts en i in Ampères is uitgedrukt; hiervan worden E'i in den motor in mechanisch arbeidsvermogen omgezet. De overige (E—E') i