is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vonk springt in de patroon over. Om te onderzoeken of de toestel goed werkt is 7 ingericht als vonken-micrometer. 't Spreekt wel van zelf dat de draad van 5 naar de patroon tijdelijk verwijderd moet worden bij dat onderzoek.

Het onderzoek naar de spanningspatronen is moeielijker dan dat der gloeiingspatronen. Er kunnen zich daarbij drie gevallen voordoen nl. 1°. de uiteinden der draadjes raken elkander; 2°. de uiteinden raken elkaar niet, doch de patroon is niet gevuld met sas; 3". de patroon is goed. Daar een stroom van een paar elementen geen vonk geeft, als geen deelen inet groote zelf-inductie in de keten aanwezig zijn, kan men met behulp van een telefoon het onderzoek doen. Men neemt in de draadgeleiding een onderbrekingsplaats op, waarmede men minstens 32-maal per secunde een sluiting en verbreking kan verkrijgen. Bovendien is in de geleiding een telefoon. Spreekt deze sterk aan, zoo zullen de draadjes elkander aanraken. Spreekt hij zeer zwak aan zoo is de patroon goed. Immers het sas bevat een weinig koolstof en dit geleidt den stroom, doch geeft een zeer groote weerstand. Het zwakke spreken van de telefoon wordt hierdoor veroorzaakt. Geeft de telefoon totaal geen geluid, dan is ook het sas afwezig of is dit niet goed dooreengemengd. Haken de draadjes elkander aan, zoo kan een galvanometer gebruikt worden om den stroom aan te toonen.