is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kan nu nog tussclien de kabels .1 en C toestellen, bv. motoren, plaatsen die een grooter potentiaal-verschil eischen. In Rotterdam is voor de levering van licht en arbeidsvermogen het vijfleidings-systeem in gebruik. De aanleg der leiding wordt door deze wijze van handelen belangrijk goedkooper, omdat de koperdoorsnede der geheele leiding veel geringer wordt.