is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eetiige malen te herhalen kunnen de electroden met een actieve stof bedekt worden, die voornamelijk uit PbO bestaat. I'ij lading wordt dan aan de eene zijde (anode) PbO, gevormt en reduceert du II, het PbO der katode tot Pb. Het element is dan geladen en is in staat gedurende langen tijd een secundairen stroom te leveren, die weder de electroden met PbO doet bedekken.

Het element (door Planté bedacht en vervaardigd) heet een secutidair-element of accumulator. Men heeft later de electroden met een actieve stof bedekt en de lood-electroden met groeven voorzien, om daarop een groote hoeveelheid van die stof te kunnen aanbrengen.

De anode bevat een mengsel van 9 gewichtsdeelen menie (Pb3Oj op 1 deel loodglit (PbO) en eenig poedervormige cokes, de katode een mengsel van loodglit en cokes. Worden deze platen in verdund zwavelzuur, gewoonlijk 1 volume H,SOt op 10 a 15 volumina water, geplaatst zoo hebben de volgende reacties plaats:

Pb,O, + 2//t.90t — PbO, + mso4 + 211,0 Pbo + //,so4 = Pbso4 + n,o.

Aangezien PbSOt onoplosbaar is, zoo zal niet al het Pb,Ot en al het PbO aan de reacties deelnemen.

Voeren wc nu een stroom door, zoodanig dat de voor anode bestemde plaat werkelijk anode is, zoo heeft aan deze plaat elk der volgende reacties plaats, ten gevolge van het afgescheiden oxysulfion (S0t):

Pb,O, -f 250 4 + 211,0 = WbO, -f 2II,SO, PbS0> + SOt -f 211,0 = PbO, + 2II,SO,

Pbo + so, + n,o = Pbo, + n,so,.

Aan de katode komt II, vrij en aldaar hebben wij de reacties: PbSOt + II,= Pb-\-II,SOt.

PbO + II, = Pb + 11,0.

Wij zien hieruit dat de anode zich geheel bedekt met bruin PbO,, de katode met «sponsachtig" lood en dat het zwavelzuur weder in de vloeistof terugkeert.

Is de lading afgeloopen, zoo is de E. M Iv. van den accnmulateur ongeveer 2,2 Volt. Hij werkt nu als cel en de anode wordt de positieve pool. Verbindt men deze door een geleiding met de nega-