is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

In de Inleiding tot de „Herdrukken uit de Kroniek" herinnert de heer F. M. Wibaut eraan, dat wijlen P. L. Tak het voornemen had een boek te schrijven over gemeente-politiek. Met dit voornemen van Tak staat dit boek in verband.

Tak zag behoefte aan twee werken over de moderne gemeente: één, dat objectief zou verzamelen en weergeven, wat door de gemeente reeds aan „sociale politiek" was tot stand gebracht en gesteund, en de redenen waarom; een tweede, dat zou moeten handelen over de grenzen der moderne gemeente-politiek. Het laatste hoopte Tak te schrijven en man van ervaring en doorzicht zal iedereen betreuren, dat deze zijn wensch niet is vervuld geworden.

Tot het samenstellen van het eerste werk, vergeleken met wat het boek van Tak moest worden arbeid van den tweeden rang, werd in 1905 door schrijvers dezer besloten. Het boek zou eenvoudiger zijn dan het nu geworden is. Want de opzet was toen meer eene Nederlandsche bewerking te geven van Adolf Damaschke's Aufgaben der Gemeinde-politik. Door verandering van werkkring kromp kort daarop de tijd waarover ik voor dezen arbeid te beschikken had, aanmerkelijk in, terwijl bovendien bij inwerken in de stof, het Nederlandsche materiaal ruimer aanwezig bleek te zijn dan aanvankelijk gedacht werd. In plaats van eene bewerking van Damaschke's boek bleek het mogelijk een zelfstandig Nederlandsch werk te leveren. Toen heb ik de heeren Hudig, Ootmar en Schook bereid gevonden als medewerkers een deel van den arbeid op zich te nemen. Een gevaar hieraan verbonden was, dat de eenheid van het werk schade zou kunnen lijden. Hoewel elk met het in het oog vatten der objectiviteit zijn persoonlijke stempel op het door hem geschreven