is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

HOOFDSTUK I.

ONDERWIJS, door H. W. J. A. Schook. bui«.

§ 1. Schoolgeld 1

(Algemeen kosteloos onderwijs, uniform of evenredig schoolgeld, wanbetaling).

§ 2. Bouw en inrichting der School 14

(Voorwaarden, ligging, speelplaats, schooltuin).

§ 3. Onderwijs, voorafgaande aan dat in de lagere school . 18

A. Bewaarscholen 18

(Het nut daarvan, de inrichting, de leeftijd der leerlingen, opleiding personeel).

B. Voorbereidende klassen 31

§ 4. Het Lager Onderwijs 32

A. Inrichting van het onderwijs 32

(Vakken, leertijd, leerkrachten, standen-onderwijs en standenscholen, avondcursussen in vreemde talen).

B. Verbetering der resultaten van het onderwijs ... 40 (Onderwijsstatistiek, inkrimping der leerstof en -tijd, onschoolsche bijeenkomsten, schoolpauzen, zwemmen en schoolbaden, schoolwandelingen en -reisjes, bestrijding van alcohol en oorlog, dierenbescherming, handenarbeid, verlenging van leertijd, ambulante leerkrachten, schifting der leerlingen naar leervermogen, school voor achterlijken, voorkoming van schoolverzuim, crèches, klassen voor schipperskinderen, Tehuizen voor schoolkinderen, betooningen voor getrouw schoolbezoek, verordeningen regelende landbouwverloven,