is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

verordeningen betreffende liet brengen van kinderen naar school door de politie, verbodsbepalingen omtrent het arbeiden van kinderen beneden 12 jaar, Kindervoeding- en kleeding, vacantie-kolonies, commissie van toezicht, inspecteurs, schoolmusea, schoolvergaderingen).

§ 5. Het onderwijs na den leerplichtigen leeftijd 82

(Vervolgklassen, herhalingsonderwijs, avondscholen voor volwassenen, middelbaar onderwijs, vakopleiding, ambachtsscholen, avondscholen voor handwerkslieden, teekenscholen, teekencursussen, scholen voor kunstambacht, cursus voor stoomketelmakers, kleermakers enz., vakschool voor schoenmakers, voor typografen, scholen voor schipperij, zeevaart en visscherij ; huishoud- en industriescholen, handelsonderwijs, kostelooze plaatsing op inrichtingen na de lagere school, overgangsexamens).

HOOFDSTUK II.

VOLKSONTWIKKELING.

§ 1. Drankbestrijding 94

(Gemeentelijke subsidies, alcohol-cursussen, ouderkaarten).

§ 2. Openbare Leeszaal, Boekerij en Bibliotheek 99

§ 3. Musea 107

§ 4. Muziek 113

(Subsidie, gemeentelijke corpsen).

§ 5. Varia 114

(Schouwburgen, lichamelijke volksontwikkeling, volksfeesten, naambordjes aan boomen, tuinarbeid voor de jeugd, gevelwedstrijd).

HOOFDSTUK III. VOLKSGEZONDHEID, door G. A. Ootmar. . .117

(Schoolartsen, schoolbaden, gezondheids- en vacantie-kolonies, andere maatregelen in het belang der school-hygiène, openbare speelplaatsen, bad- en zweminrichting, zorg voor zuigelingen, tuberculose-bestrijding, geneeskundige dienst, ziekenhuizen, ziekenvervoer, eerste hulp bij ongelukken, ontsmettingsdienst, huisverzorging, melkverordeningen, keuring van voedings- en genotmiddelen).