is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I. ONDERWIJS.

We zullen de in dit hoofdstuk te behandelen stof in drie deelen splitsen:

1°. Het onderwijs, voorafgaande aan dat in de lagere school, gegeven in de bewaarschool en de voorbereidende klassen.

2°. Het ondenvijs, in de jaren bestemd voor de lagere school,

gegeven in scholen voor gewoon lager onderwijs, voor

uitgebreid lager onderwijs, voor achterlijken en voor doofstommen en blinden.

3°. Het onderwijs, volgende op dat in de lagere school, gegeven in herhalingsscholen, vakscholen, hoogcre burgerscholen en gymnasia.

Daar evenwel de schoolgeldheffing en de scholenbouw op de verschillende takken van onderwijs betrekking hebben, gaan deze onderwerpen vooraf.

§ 1. SCHOOLGELD.

Toen in de wet op het Lager Onderwijs van 1857 deze bepaling werd opgenomen: „Ter tegemoetkoming in de kosten van het onderwijs kan een bijdrage voor ieder schoolgaand kind worden geheven," lichtte de regeering haar voorstel aldus toe: „Alle ingezetenen eener gemeente hebben er belang bij, dat de jeugd