is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den belastingplichtige zeiven opgegeven bedrag, behoudens verhooging van het verschuldigde schoolgeld, indien het kohier der Inkomstenbelasting over het loopend dienstjaar een inkomen aangeeft, dat aanleiding geeft tot eene hoogere klasse van schoolgeldheffing.

Art. 4.

Voor leerlingen, die alle lessen bijwonen, worden de minimaen maxima-bijdragen bepaald als volgt:

a. aan de Handelsschool met 'daaraan verbonden Hoogere Burgerschool met drie-jarigen cursus op ƒ100.— en/250.— per leerling en per jaar;

b. aan de Hoogere Burgerschool voor meisjes op ƒ60.— en ƒ250.— per leerling en per jaar;

c. aan de Hoogere Burgerscholen met vijf-jarigen cursus voor jongens op ƒ60.— en 200.— per leerling en per jaar;

d. aan de le, 2° en 4e Hoogere Burgerschool met drie-jarigen cursus op ƒ30.— en ƒ180.— per leerling en per jaar.

Art. 5.

Aan de Handelsschool en de daaraan verbonden Hoogere Burgerschool met drie-jarigen cursus is het minimum-schoolgeld ƒ 100.— per leerling en per jaar verschuldigd, wanneer het inkomen, naar hetwelk het schoolgeld wordt berekend, niet hooger is dan ƒ 6200.

Verder is de bijdrage per leerling en per jaar aan deze scholen bij een inkomen van:

a boven ƒ 6.200.— tot en met ƒ 7.500.— . . ƒ 120.—

b „ „ 7.500.— „ „ „ „ 8.300.—. . „ 140.—

c „ „ 8.300.— „ „ „ * 9.100.— . . „160.—

d „ „ 9.100.— „ „ „ „ 10.000.— . . „ 180.—

* „ „ 10.000.— . „ B * 11-000.-. . „ 200.-

/ „ „ 11.000.— , „ * „ 13.000.— . . „ 225.—

g „ „ 13.000.- 250.-

Art. 6.

Aan de Hoogere Burgerschool voor meisjes is het minumumschoolgeld van ƒ 60.— per leerling en per jaar verschuldigd, wanneer het inkomen, naar hetwelk het schoolgeld wordt berekend, niet hooger is dan ƒ3500.