is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soneel kan er zijn kennis en ervaring laten spreken ter voorlichting zijner medewerkers aan dezelfde inrichting; zij zullen de eenheid in het onderwijs grooter maken, doordat elke onderwijzer beter inzicht krijgt in de werking van het geheel, waarvan zijn klasse een deel is.

Wettelijk is thans, wel is waar, het hoofd der school de aangewezen persoon om voor die eenheid te zorgen, maar wat hem door de inrichting der school gemakkelijk was, toen de wet van 1878 werd gemaakt, is thans vooral in groote scholen hoogst moeilijk voor hem. Toen waren alle leerlingen in een lokaal vereenigd en kon hij het geheel overzien, thans heeft iedere klasse haar leervertrek, waar de onderwijzer zijn werk grootendeels zelfstandig moet verrichten.

Ook is het noodig, dat de onderwijzers invloed krijgen op het bestuur der school. Maatregelen, na gemeenschappelijk overleg vastgesteld, worden met meer toewijding nageleefd dan zulke, die van boven af voorgeschreven werden en wie ze moet uitvoeren gevoelt meer verantwoordelijkheid, als hij ze, door er zijn stem aan te geven, erkend heeft als de beste, die onder de gegeven omstandigheden genomen konden worden."

De schoolvergaderingen, in dit adres genoemd, zijn nog altijd niet voorgeschreven door de wet, wel door enkele gemeentebesturen. Deze kunnen evenwel de perken, door de wet gesteld niet overschrijden en moeten zich daarom bepalen tot de instelling van verplichte schoolvergaderingen, waarin de onderwijzers niet een beslissende, doch slechts een adviseerende stem hebben. Hoe zij ingericht zijn blijkt uit de reglementen op de schoolvergadering, waarvan wij dat te Amsterdam hier laten volgen:

REGLEMENT voor de Schoolvergaderingen aan de Openbare Lagere Scholen te Amsterdam.

Art. 1.

De schoolvergaderingen, die aan de openbare lagere scholen in de gemeente Amsterdam worden gehouden, hebben ten doel, de samenwerking tusschen de aan de school verbonden leerkrachten te bevorderen.