is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enz. aangegeven plaatsen, waar zij bestaat (pag. 121 en 166).

Er is tusschen de kostelooze plaatsing en de regeling van het lager onderwijs een verband, dat men niet over het hoofd mag zien. Boven wezen wij er reeds op, hoe de gemeente verplicht is, het onderwijs in alle vakken, onderwezen in de openbare scholen der gemeente, voor alle leerlingen, zonder onderscheid van maatschappelijke positie open te stellen. Waar leerlingen toegelaten worden tot de inrichtingen van middelbaar en hooger onderwijs is het daarenboven een zedelijke plicht, hen toe te laten tot de daarbij aansluitende inrichtingen van lager onderwijs, zoodat bij het vaststellen der verordeningen voor lager en middelbaar onderwijs ook in dit opzicht voor verband gezorgd moet worden.