is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ƒ 40.— : Beek (bij Breda).

„ 30.— : Terborg, Duiven.

„ 25.— : Dantumadeel, Hoogland, Lochem, Moergestel, Pannerden, Lemsterland, Uden, Halsteren, Dinther, Hilvarenbeek, Oirschot, Oosterwijk, Achtkarspelen, Koevorden, Steen wijk.

r 20.— : Helmond, Nieuw-Vossemeer, Sappemeer, Standaardbuiten, Dokkum;

» 15.— : Slikgat, Westervoort, Groessen, Oud-Vroenhoven,

Ambt-Hardenberg.

n 10.— : Nieuw-Helvoet, Bolsward, Raamsdonkerveer, BaarleNassau, Rauwerderhem, Westdongeradeel, Edam, Aengwirden.

» 7.225: Woensel.

„ 5.— : Borne, Tubbergen, Hindeloopen, Hellevoetsluis.

Het door de gemeenten verstrekte geld wordt nu eens gebruikt voor het beleggen eener vergadering, dan weer voor het gratis verspreiden voor lectuur, ook wel voor propaganda onder de lotelingen, soms ook voor het uitgeven van een blad of het aanplakken van groote biljetten (b.v. met Nieuwjaar), het schenken van boekwerken aan een leeszaal, het houden van cursussen, het openstellen van een drankvrije gelegenheid voor vreemdelingen, enz. enz.

Niet alleen door het beschikbaar stellen van geld, maar ook nog op andere wijze kan de gemeente de drankbestrijders in hun anti-alcoholbeweging steunen. In het verslag der „Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club" (voor drankbestrijding) lezen we, dat deze club, die o. a. haar doel tracht te bereiken door het houden van cursussen, waarop de nadeelige gevolgen van het drankmisbruik, voor de leerlingen der lagere scholen wordt geschetst, vaak gratis of tegen zeer geringe vergoeding beschikking heeft over gemeentelokalen tot het houden dier cursussen. Dat geschiedde volgens het verslag van deze Alcohol-cursussen over 1907—1908 o. a. in den Haag, waar schoollokalen gratis door de gemeente in gebruik werden afgestaan (alleen vuur, licht en schoonmaak moest worden betaald), te Arnhem (gratis schoollokalen, tegen vergoeding van vuur en licht), te Haarlem (gratis schoollokalen, maar /0,50 vergoeding voor vuur en licht), te Zutfen (gratis schoollokalen met gebruik van vuur en licht), te