is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nijkerk (als te Zutfen), te Leeuwarden (gratis schoollokalen tegen geringe vergoeding), te Zwolle (als in Den Haag), te Middelharnis en Baarn (gratis schoollokaal met vuur en licht) en te Boxtel (gratis schoollokaal).

Vele gemeenten steunen den strijd tegen het alcoholmisbruik door op aanvrage van betrokken vereenigingen bij de aangifte van geboorte en het verlaten der lagere school een kaart uit te reiken, die door den „Volksbond" (vereeniging tegen drankmisbruik) beschikbaar wordt gesteld (Ouderskaarten).

Deze kaart is van den volgenden inhoud:

„Aan de Ouders!

Het bezit van kinderen is een groote heerlijkheid, — doch het legt een zware verantwoordelijkheid op Uw schouders tegenover Uw kind, tegenover de Maatschappij.

Gij hebt er voor te zorgen, dat, voor zooverre zulks in Uw macht ligt, Uw kinderen kunnen opgroeien tot krachtige en flinke mannen en vrouwen, die later sterk zullen staan tegenover velerlei verleidingen, die hen bedreigen.

Wilt Ge dat in hooge mate bevorderen, geeft dan Uw kind nooit een druppel sterken drank, likeur, bier of wijn! Ook niet bij huiselijke feesten of bij bijzondere gelegenheden, niet in gezonde dagen, en bij ziekte alleen op uitdrukkelijk voorschrift van een arts.

De geneeskundigen zijn het er over eens, dat deze dranken voor kinderen niet deugen.

Zij bedreigen ernstig hun gezondheid;

Zij verminderen den eetlust en benadeelen de gezonde spijsvertering;

Zij schaden de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling;

Zii roepen prikkelbaarheid en zenuwachtigheid te voorschijn;

Zij verzwakken het weerstandsvermogen tegenover allerlei ziekten.

Bovendien maken zij uw kind ruw en meer vatbaar voor slechte invloeden, terwijl zij oorzaak zijn van achterlijkheid bij het leeren.

Hebt Gij Uw kind lief, geeft het dan nooit sterken drank, likeur, bier of wijn !"

7