is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de gemeente-bibliotheken de volgende cijfers.

, . . Aantal

Aanschaffing Aantal : Aanta, couranten Aantal

Gemeenten. Uitgaven. nieuwe uitgeleende bezoekers en io. boeken.

boeken. boeken, j dieken.

;

Amsterdam. ƒ 42900 ƒ 12800 19890 68856 1996 —

(Universiteitsbibl.)

Arnhem. ') — — ( — — —

Deventer. ±/1500 /1050 1262 — —

Goes. - - - - - 1917

Haarlem. ƒ4875 ƒ800 ± 6000 ± 6000 — —

(Gemengd.)

Leeuwarden. — — 200 —

(Stadsgeschiedenis)

Maastricht. ') — — j — — — —

Na het boven geschrevene is in Rotterdam reeds het initiatief genomen tot een 2de gemeentelijke leeszaal, hiertoe gelijk B. en W. zeggen geleid door de overtuiging, dat met het verschaffen van openbare leesgelegetiheid voor een wijder kring der burgerij nut wordt gesticht en men daardoor ontwikkeling en verspreiding van kennis zal bevorderen, zoodat op eene tweede leesgelegenheid in het zoo sterk bevolkte noordelijke en noordwestelijke stadsgedeelte het oog werd gericht.

§ 3. MUSEA.

Niet dat er gemeentelijke verzamelingen zijn, geeft aanleiding ze te vermelden in een werk over modern gemeentebeheer, doch wel de wijze waarop ze beheerd worden. Legt men dezen gemeentelijken instellingen (of de door de gemeente gesubsidieerde) dezen maatstaf aan, dan is er nog weinig van te vertellen. Het buitenland levert talrijke voorbeelden lioe men daar het groote publiek en niet in 't minst den werkenden stand, nader wil brengen tot het kunnen genieten van schilderijen en voorwerpen van smaak. Met dit doel zijn in Nederland niet in de allereerste plaats de openbare verzamelingen aangelegd, althans door allerlei omstan-

') Geen inlichtingen ontvangen.