is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoeveel

Toegang. bezoekers Gemeente-steun,

in 1908.

Tiel.

Ver. Oudheidkamer . . . Een bus voor vrijwillige 170 f 50

bijdrage.

Gem. Utrecht 10 cent. betal. niet-bet. gem. gebouw f 600

Zondag en Woensdag kos- 1213 5110 "f" vrije woning v. conteloos. cierge; een bedrag

voor aankoop enz.

Veere Kosteloos. 915 _

Vlissingen 10 cent. 1005 het tekort, dat weinig

bedraagt.

„ Zaandijk Kosteloos. — vertrekken en onder¬

houd.

Zutfen 10 cent. 2123 ƒ 500 subsidie.

(Zutfen Vooruit). . Ie en 3e Zondag van elke 393 (bet.)

maand kosteloos.Scholen 1130 (niet-bet.)

vrije toegang.

Zwolle —

„ Amsterdam .... Donderdag en Zondag 1200 Entrees en eigen in-

(Fodor) 25 cent, overige dagen komsten.

50 cent.

„ Den Briel .... 10 cent. 40 —

„ Gouda 25 cent, enkele dagen per 310 & f0,25 / 400,

jaar 10 cent. 73 4 f 0,10

's-Hertogenbosch

Proviciaal Genootsch.

voor Kunsten en

Wetenschappen . — kosteloos lokalen.

„ Haarlem 25 cent 9720 bet. f 2195.

Werkdagen 10—3(4)uur. 4757 kosteloos Kosteloos Zond.10—3(4)

j uur en voor scholieren,

verpleegden, deelnemers aan congressen, enz.

Middelburg .... Zon- en feestdagen koste- 2325 totaal Memoriepost begroolo°s. ting.

„ Nijmegen . . . . | 20 cent werkdagen,'s Zon- 2273 totaal / 500 + verwarming dags 12 3, 5 cent, lokalen enz.

1 Oct.—1 Mei alleen lste Zondag maand.

Oostburg | Kosteloos. 15 ƒ 15.