is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van het gemeentelijke museum te Amsterdam, (Suasso); en de gemeentelijke oudheidkamers te Haastrecht, Heusden en Sluis; en de vereeniging te Maastricht bereikten ons geen inlichtingen.

§ 4. MUZIEK.

Het mag overbodig worden geacht hier de argumenten voor gemeentelijken steun aan te voeren. Het spreekwoord „een open deur open loopen" zou anders toepasselijk worden. Er wordt in Nederland zooveel „aan muziek gedaan" dat er in den regel niet meer over gediscussieerd wordt, indien er een beroep op den steun der overheid wordt ingesteld. Steun voor muziek is dan ook gelukkig geen politiek twistpunt. Alle politieke fracties ten onzent zijn het daarover eens. Of de oppositie moest in een enkel geval van een anti-revolutionair komen. Maar dan gaat de tegenkanting tegen het verleenen van den gemeentelijken steun, minder tegen de subsidie zelf dan wel hiertegen, dat de uitvoeringen vaak op Zondag plaats vinden. Verschillende gemeenten voeren zelf de exploitatie van een muziekcorps, andere geven min of meer hooge subsidie, daaraan de voorwaarde verbindend, dat jaarlijks een aantal openbare uitvoeringen moeten worden gegeven. Wie deze volksconcerten meermalen heeft bijgewoond, weet uit aanschouwing voor hoeveel honderden, vaak duizenden, deze concerten een genieten zijn. De zelfgehandhaafde orde, de rust en stilte zijn evenveel bewijzen van de waardeering van het genotene.

De opheffing der schutterij bracht tevens het einde mee harer muziekcorpsen. In een anderen vorm zijn ze blijven voortbestaan. Nu eens heeft de gemeente een contract gesloten met den kapelmeester, zooals in Den Haag. Hij ontvangt daar/4000, maar moet behalve op de veijaardagen van het Koninklijk Huis bovendien in den zomer twintig volksconcerten geven. Schiedam stelde hoogstens ƒ1500 beschikbaar voor de instandhouding van dit corps. Middelburg geeft ƒ2000, terwijl in Groningen eene vereeniging werd opgericht om het corps in stand te houden. ƒ 3500 bedraagt daar de gemeente-subsidie, maar een lid van het gemeente-bestuur is voorzitter der vereeniging. Aan Alkmaar kost haar stedelijk corps ƒ3800.

De grootste uitgave voor dit doel is zeker wel die welke

8