is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haarlem en Arnhem zich getroosten. Het gemeentelijk muziekcorps te Haarlem, onder directie van den heer Kriens, eischt f 10000 uit de gemeentekas. Daartegenover geeft het een reeks van uitvoeringen in de open lucht. De Arnhemsche orkestvereeniging ontvangt een gelijke bijdrage. Edam steunt het Edams fanfarecorps met ƒ100, het Christelijk fanfarecorps met/60 en het Volendammer muziekcorps met ƒ 60.

De muziekvereeniging „Winnubst" te Den Helder ontvangt als gemeentelijke tegemoetkoming voor het geven van volksconcerten

een bedrag van ƒ 65.

De corpsen te Hoorn en Hilversum ontvingen van de gemeente eene bijdrage van ƒ500 en ƒ350 (1905).

De gemeenteraad van Beemster steunt jaarlijks het fanfarecorps Wilhelmina, die van Bergen eveneens het daar gevestigde fanfarecorps. Medemblik verstrekt ook een toelage aan haar fanfarecorps, De Rijp volgt dit voorbeeld. Het muziekgezelschap te Schagen ontvangt steun uit de gemeentekas. Zoo ook het fanfarecorps te Twisk. De bedragen loopen van ƒ 25, ƒ 50 over ƒ 60 ƒ 75 tot

ƒ100 en ƒ 125 toe.

Soms wordt alleen bij eene meer bijzondere gelegenheid gesteund, bijv.: een muziekwedstrijd. Dan wordt vaak niet met geld gesteund, doch wordt een medaille beschikbaar gesteld.

Van sympathie voor de muziek getuigt ten slotte de subsidie verstrekt aan muziekscholen (Alkmaar, Gouda, enz.), zoo geeft b.v. Zwolle er eene van ongeveer ƒ3000 aan de daar gevestigde Muziekschool.

§ 5. VARIA.

In de Statistiek der „Gemeentelijke en Provinciale Financiën over 1905" vinden we een staat der gemeentelijke uitgaven. Op dezen staat komt een rubriek voor getiteld: „Verschillende uitgaven ter bevordering van Kunst en Wetenschap." Uit de toelichting blijkt u, dat hieronder vallen de uitgaven voor musea, bibliotheken, schouwburgen, volksfeesten en muziekcorpsen. Ook schouwburgen. Inderdaad eene enkele gemeente van ons Nederland is in het gelukkig bezit van een dergelijk gebouw, ofschoon het soms oorspronkelijk daarvoor niet bestemd is geweest, heeft men het later ook voor vertooningen ingericht. Maar geen heeft een