is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook ten opzichte van de tweelingzuster van de tuberculose, de scrophulose, het voorstadium van de tuberculose, de voorkiem als het ware van de tuberkelbacil, heeft de schoolarts nog veel te doen.

Te Haarlem alleen waren in 1908 op de openbare en bijzondere lagere scholen voor on- en minvermogenden ruim 1100 kinderen in meerdere of mindere mate scrophuloos. 1100, die meer dan anderen het gevaar loopen, aan tuberculose te gronde te gaan en voor wie het bezoek aan een herstellingsoord of vacantiekolonie een zegen is.

Bij het ter school komen van het kind vertoont het soms afwijkingen, die nog gering zijn en, jong als de kinderen zijn, door eenvoudige hulpmiddelen zoo vaak zijn te verhelpen.

Bij overlading bij het onderwijs in school, maar ook bij het huiswerk, kan de schoolarts mede tot heil der jeugd optreden.

Schoolartsen met meer of minder uitgebreide bevoegdheid en werkkring zijn aangesteld te:

Aalsmeer 1

Amsterdam 12

Arnhem 3

Assen 2

Bolsward 1

Dalen

De Rijp 1

Deventer 2

Dordrecht 2

Enschedé

Gouda

's-Gravenhage

Groningen 1

Hengelo 1

Koevorden 1

Leiden 2

Leksmond 1

Lonneker 1

Maarseveen 1

Maassluis 1

Meppel 2

Nieuw St. Joostland ... 1

Nijmegen 2

Opsterland 1

Purmerend 1

Schiedam 2

Schoten 1

Schoterland 1

Smallingerland 1

Steenwijk 1

Ter Munten 1

Utrecht 5

Velzen

Wageningen 1

Westzaan (proef)

Winschoten 1

Zaandam 1

Zutfen 2

Als voorbeeld, hoe van overheidswege in deze materie regelend kan worden opgetreden, volgt hier de „ Verordening, regelende de aanstelling en de werkzaamheid van Schoolartsen bij het lager