is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar in 1905 totaal slecht 36 kinderen uitgezonden konden worden, werden in 1907 reeds 551 kinderen verpleegd.

Behalve het Centraal Genootschap en de genoemde particuliere Gezondheidskolonies, zijn er nog een aantal plaatselijke vereenigingen, benevens enkele, die een speciaal godsdienstig karakter dragen. Al deze herstellingsoorden hebben ten doel het uitzenden van kinderen gedurende korter of langer tijd naar zee of bosch.

De volgende gemeenten verleenden in 1908 aan het „Centraal (ienootschap voor Kinderherstellings- en Vacantie-kolonies" subsidie: Naarden, Woerden en Waalwijk ieder ƒ25; Akersloot ƒ 30; Bussum en Hellevoetsluis (met Nieuw-Helvoet) ieder ƒ 50; Weesp en Winschoten ieder ƒ100, terwijl de gemeente Brielle lid is van de daar bestaande afdeeling van het Genootschap ad ƒ50 per jaar. De gemeente Zwolle besloot in het begin van 1909 aan de afd. Zwolle van bovengenoemd Genootschap een subsidie van ƒ250 voor één jaar toe te staan. Acht kinderen kunnen hiervoor worden verpleegd, wat geacht wordt een besparing op het ziekenhuis op te leveren. De gemeente Arnhem verleent een subsidie van ƒ500 per jaar aan de aldaar bestaande „Vereeniging voor Gezondheids- en Vacantie-kolonies". Gemeenten, die zelf een koloniehuis hebben, zijn er niet. Wel heeft het Burgerweeshuis te Amsterdam, dat in zeer nauwe betrekking tot de gemeente staat, een eigen koloniehuis te Bergen aan Zee.

In één enkele plaats van ons vaderland bestaat er ook nog een z.g. stadskolonie, dat wil zeggen een inrichting, waar de kinderen gedurende de vacantie den geheelen dag kunnen doorbrengen. Ze staat onder toezicht van een geneesheer, die dagelijks de kolonie bezoekt. Bij aankomst krijgen de kinderen brood en melk, om elf uur een glas melk of karnemelk, tusschen 11 en 12 uur worden zij gebaad, daarna krijgen zij het middagmaal, dan volgt een rusttijd, om na nog een glas melk of karnemelk in het middaguur verorberd te hebben, tegen half zes met een bord havermout of karnemelksche pap den dag, in het koloniehuis doorgebracht, te besluiten.

In „Gezondheids- en Vacantie-kolonies in Nederland" van Henriette v. d. Mey, wordt 's-Gravenhage als de eenige plaats genoemd, waar een stadskolonie gevestigd is.

Andere maatregelen in het belang der SchooJhygiène. Mogen alzoo betrekkelijk weinige gemeenten zijn overgegaan tot de