is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstaat door fouten in de voeding, is het dus van het allergrootste belang deze voeding voor de zuigelingen zoo nauwkeurig mogelijk te regelen.

Het is een helaas zeer bedroevend verschijnsel, dat de natuurlijke voeding meer en meer afneemt en er voor in de plaats komt de kunstmatige voeding. Kon men vroeger zeggen, dat de natuurlijke voeding regel, de kunstmatige uitzondering was, tegenwoordig is de kunstmatige voeding zoozeer verbreid, dat zij de plaats in zal nemen van de borstvoeding. Gemakzucht aan de eene, sociaal minder gunstige omstandigheden aan de andere zijde zijn oorzaak, dat de natuurlijke voeding vermindert.

Men heeft nauwkeurig onderzoek gedaan naar de samenstelling van de moedermelk, die van het rund, van de geit en andere dieren. Men heeft bepaald hoeveel eiwit, hoeveel vet, hoeveel zouten en water de melk bevatte en heeft gemeend door bepaalde verdunning van die melk, het te veel aan eiwit te ontnemen en door toevoeging van vet aan de melk, die te weinig vet bevatte, ze aan de moedermelk gelijkwaardig te maken. Men heeft methoden bedacht om de melk reeds gedeeltelijk om te zetten, om daardoor als het ware voor de zuigelingen een gemakkelijker opneembaar mengsel te verkrijgen. Maar niettegenstaande die melk dan evenveel vet, evenveel eiwit en evenveel zouten bevat, leert de ervaring maar al te vaak, dat eiwit uit de koemelk niet gelijk te stellen is met het eiwit uit de moedermelk.

Voor alles dient dus het jongeboren kind „borstkind" te zijn, doch helaas zijn de oorzaken veelvuldig, zooals wij reeds boven opmerkten, waardoor het kind gedoemd wordt de gevaren te beloopen, die het kunstmatig gevoede kind wachten. Waar de moeder de gelegenheid heeft haar kind zelf te voeden, is er zelden onwil, meestal echter onvermogen tot zelfzoogen in

het spel; een onvermogen, dat schrikbarend toeneemt — te

droever nog in zijn verschijnen, waar gebleken is, dat dit onvermogen erfelijk is, dat de vrouw, die haar kind niet zoogt, daarmee een rij van nakomelingen de weelde van de moederborst onthoudt, gansch een nageslacht de gevaren doet beloopen eener

kunstmatige voeding.

Bunge's verdienste is het geweest, het eerst gewezen te hebben op het erfelijk zijn van dit onvermogen. Hij wees er tevens op, dat onder de oorzaken van dat droeve feit maar al te vaak het alcoholisme van den vader school en wel zoodanig, dat de dochter