is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men verwarre dezen geneeskundigen dienst niet met den gezondheidsdienst der gemeente Amsterdam. Deze laatste is belast met de keuring en het onderzoek van levensmiddelen, de bestrijding en voorkoming van besmettelijke ziekten en het hygiënisch schooltoezicht.

Te Zaandam stelde de raad in 1906 vijf verordeningen vast, te zamen regelende den geneeskundigen- en den gezondheidsdienst.' Het waren:

1°. een verordening, betrekking hebbende op den genees-, heelen verloskundigen dienst, (geen uitsluitend gemeente-artsen);

2°. een verordening op de vaste en tijdelijke ziekenbarak (voor lijders aan besmettelijke ziekten);

3°. een verordening betreffende den verpleger en de verpleegster aan de vaste barak, (ze moeten samen gehuwd zijn); 4°. een verordening op den ontsmettingsdienst; 5°. een verordening, regelende het geneeskundig onderzoek van sollicitanten naar gemeente-betrekkingen.

Te Groningen besloot de raad in 1907 drie geneeskundigen te benoemen, belast met de armenpraktijk. Ze worden benoemd voor drie jaar op een jaarwedde van ƒ3000-ƒ3500. Consultatieve praktijk binnen de gemeente, en spreekuren-praktijk (de spreekuren in overleg met B. en W. te regelen) is hun toegestaan. Ze zijn ook belast met de keuring van sollicitanten naar gemeentebetrekkingen. Tevens is hun de controle op zieke ambtenaren opgedragen. Op bepaalde uren houden zij zitting in daarvoor aangewezen lokalen.

Zij het dan ook niet aan een regeling van den geheele?i geneeskundigen dienst, toch heeft soms een gemeente haar zorg gewijd aan een onderdeel er van. Zoo exploiteert de gemeente Leiden reeds ruim een tiental jaren de buitenplaats „Endegeest" te Oegstgeest als krankzinnigengesticht en het daartegenover gelegen „Rhijngeest als sanatorium voor zenuwzieken.

In 1906 besloot de raad van Rotterdam, nadat hij in 1902 daartoe reeds in beginsel had besloten en in 1903 al een geneesheer-directeur had benoemd, tot den bouw van een gemeentelijk krankzinnigengesticht aan de Oude Maas onder Poortugaal

Wel is de provincie belast met de zorg voor voldoende krankzinnigengestichten, maar, bij het toenemend aantal krankzinnigen kan ze niet altijd aan het getal aanvragen voldoen.

Weer andere gemeenten verleenen steun aan vereenigingen,