is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 5.

Elke overtreding dezer verordening, waarop eene veroordeeling is gevolgd, wordt in een der plaatselijke nieuwsbladen bekend gemaakt, met vermelding van den naam en de woonplaats van den overtreder, den aard der overtreding en de dagteekening van het proces-verbaal en het vonnis.

Art. 6.

Door deze verordening worden onverkort gelaten de bepalingen der verordeningen „op het veil bieden en verkoopen van ooft," „op het veil bieden en verkoopen van visch," en „op den invoer, het vervoer en de keuring van vee en vleesch en den handel in vleesch in de gemeente Leiden."

Art. 7.

Deze verordening treedt in werking op den lsten Januari 1902.

Toezicht op of keuring van voedings- en genotmiddelen van gemeentewege bestaat o. a. in de volgende gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Zaandam, Nijmegen, Den Haag, Alkmaar, Haarlem, Meppel, Lonneker, Maastricht, Den Helder, Dordrecht Middelburg, Leeuwarden, Leiden.

De kosten bedragen o. a. van den dienst te Maastricht f 650, van den dienst te Zaandam ƒ3800 a f 4400 -f- rente en aflossing van ƒ1500, van den dienst te Dordrecht f 3300 'sjaars.

Sommige gemeenten zijn tegen een zeker bedrag per jaar geabonneerd bij een scheikundige (o. a. Breda en Zwolle a ƒ6 per 100 inwoners bij Dr. A. Verwey te Rotterdam).