is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan ten 4 uur zal eindigen, tenzij de bizondere voorschriften eischen op Zaterdag tot een later uur te werken.

2. In buitengewone omstandigheden moet zoo noodig langer worden gearbeid. Het hoofd van den tak van dienst of hij, die daarvoor in de bizondere voorschriften is aangewezen, besluit in elk bizonder geval, of een buitengewone omstandigheid aanwezig is.

Art. 26.

1. Zij, die voor afwisselenden dag-, nacht- en Zondagsdienst zijn aangesteld, zijn verplicht in gewone omstandigheden ten hoogste 12 uur per etmaal en 168 uur in de drie opvolgende weken te werken.

2. In buitengewone omstandigheden moet zoo noodig langer worden gearbeid. Het hoofd van den tak van dienst of hij die daarvoor in de bizondere voorschriften is aangewezen, beslist in elk bizonder geval, of een buitengewone omstandigheid aanwezig is.

Art. 27.

De rusttijden worden geregeld in de bizondere voorschriften voor eiken tak van dienst met inachtneming van het bepaalde in het volgende artikel.

Art. 28.

1. De werklieden hebben recht op een rusttijd van tenminste tien achtereenvolgende uren tusschen twee dagelijksche werktijden.

2. Elke week hebben zij recht op één rusttijd van ten minste 30 achtereenvolgende uren met uitzondering van hen, die voor afwisselenden dag-, nacht- en Zondagsdienst zijn aangenomen; deze laatsten hebben in elke periode van 21 dagen recht op ten minste twee rusttijden elk van ten minste 20 achtereenvolgende uren en één van ten minste 24 achtereenvolgende uren.

3. In de in de vorige zinsnede bedoelde rusttijden moet ten minste dertien malen in het jaar een Zondag of een feestdag begrepen zijn.

4. In buitengewone omstandigheden kan van de bepalingen van dit artikel worden afgeweken. Het hoofd van den tak van dienst, of hij, die daarvoor in de bizondere voorschriften is aangewezen, beslist in elk bizonder geval, of een buitengewone omstandigheid aanwezig is.