is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groen biedt zich echter maar aan, zoodat het aantal geen bewijs voor het vakgehalte geeft.

Wordt een aanvangsminimum vastgesteld, dan geldt dit nochtans niet immer voor alle gemeentewerklieden. Te Amsterdam wordt onderscheid gemaakt tusschen:

1" niet-vakarbeiders, 2' vakarbeiders en 3e gehuwden.

Voor de eerste groep is het minimum ƒ11,40; voor de tweede f 12; en voor de gehuwden uit beide groepen (3e) worden deze bedragen respectievelijk /12 en f 12.60.

Aan nachtwakers, keetknechts en dergelijken, wier werkzaamheden geacht worden niet met die van gewone werklieden gelijk te staan, kan een lager loon worden vastgesteld.

Een zelfde systeem als te Amsterdam wordt overigens met eenige afwijkingen, gevolgd te 's-Gravenhage, Kampen, Alkmaar, Leiden, Baarn, enz. Het Haarlemsche reglement kent geen bindend voorschrift voor B. en W.; de raad heeft daarin B. en W. vrijheid van beweging gelaten.

Een loonklasse-regcling geeft een ander beeld. Enschedé gaat in haar klasse-indeeling het verst.

De uurloonklassen zijn voor leerlingen de volgende:

klasse a . . f 0.04 per uur. klasse ƒ . . ƒ 0.09 per uur.

„ b . . „ 0.05 „ „ n g . ■ n 0.10 „ „

„ f . . „ 0.06 „ „ „ h . . „ 0.11 „

„ d . . „ 0.07 „ „ 0.12 „ .

„ e . . „ 0.08 „ „ « J • • » 0.13 „ »

Voor andere werklieden zijn de uurloonklassen:

1' klasse . ./ 0.15 per uur. 9' klasse . . ƒ 0.23 per uur.

2e , ... 0.16 „ 10' „ . . „ 0.24 B

3e , . . „ 0.17 „ « 11' B „ 0.25 „ »

4' , . . , 0.18 „ „ 12' „ . . . 0.26 „ „

5e „ . . , 0.19 „ „ 13e „ . . , 0.27 „

6" „ . . . 0.20 „ „ 14* . . . , 0.28 , „

7® . . . „ 0.21 , . 15' „ » 0.29 . „

8' , . • , 0.22 „ „ 16' „ „ 0.30 . »

De weekloonklassen zijn:

1' klasse . . ƒ 9.—per week. 9' klasse . . / 13.80 per week.

2' , . . „ 9.60 . , 10' « „ 14.40 , „

3' , ... 10.20 „ „ 11' „ „ 15.— „

4' „ . . , 10.80 „ „ 12' „ „ 15.60 . ,

5* „ . . „ 11.40 . „ 13' , , 16.20 , „

6' , . . „ 12.- . . 14' „ „ 16.80 „ „

7' , . . « 12.60 „ . 15' „ „ 17.40 .

8' „ . . „ 13.20 „ » 16' „ » 18— . „