is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo geschiedde ook te Ooststellingwerf in 1896 en volgende jaren. De gemeente liet eerst de keien delven, dan kloppen en vervolgens daarmede een weg aanleggen van Oosterwolde en Donkerbroek over Haulerwijk in verbinding met Zevenhuizen.

In 1895, '99 en andere jaren verschafte het gemeentebestuur van Ijlst aan een commissie voor werkverschaffing aldaar keien, om daarmee de wegen te doen beharden.

Te Ezinge liet het gemeentebestuur in 1906 van half October tot begin Maart de wegen onderhouden bij wijze van werkverschaffing. Ook zoo te Havelte.

Te Diever liet de gemeente eveneens in 1906 de bermen van

een straatweg afgraven.

De kunstweg van Norg naar Roden liet de gemeente Norg in 1906 met mac-adam beharden, nadat daarvoor eerst keien geklopt waren.

In 1906 werd te Doniawerstal van gemeentewege werk verschaft aan de wegen. Evenzoo te Utingeradeel.

Niet alleen in het Noorden, maar ook in andere deelen van ons land wordt van gemeentewege de werkloosheid bestreden door wegenaanleg of -verbetering'. Zoo liet de gemeente Middelburg in 1901 een gedeelte van de vest aan de Glacisstraat dempen.

Zoo werd door de gemeente Velsen een gedeelte van het door den raad in het najaar van 1908 beschikbaar gestelde bedrag van /2500 voor werkverschaffing gebruikt voor de verbetering van een weg, waarlangs het verkeer tusschen een paar deelen van de gemeente geschiedt.

Te Uitgeest werd door de gemeente in 1906 / 600 uitgegeven voor wegenverbetering en slootdemping door werkverschaffing.

Niet altijd worden de geklopte keien en kiezel door de gemeente zelf verbruikt, maar laat men ze öi alleen delven, óf na het delven kloppen om ze daarna te verkoopen.

Dit toont ons de gemeente Midwolda, want deze liet in den winter van 1895/96 keien kloppen. Deze manier van werkverschaffen was duur. De gemeente moest de keien elders koopen, want het Oldambt is er niet rijk aan en de handelaren in geklopte keien, die zich daartoe hadden vereenigd, dreven de prijzen op.

Voornamelijk om dit nadeel te bestrijden werd in 1897 opgericht de „Provinciale Groninger Bond voor Werkverschaffing." Het initiatief hiertoe ging uit van het armbestuur van Zuidbroek en